DIMITRIJA TUCOVIĆA 198 -200

BijeljinaZa više informacija i rezervacije pozovite:

+387 55/210-006
☎️
 +387 66/08 22 22
???? +387 66/09 22 22

SPRAT

BR. STANA

KVADRATURA U m2

STRUKTURA

SKICA STANA

STATUS

PRLokal 1 - faza 1
50,27

skica DOSTUPAN
PRLokal 2 - faza 157,36
skica PRODAT
PRS1 - faza 132,02Jednoiposobanskica
DOSTUPAN
PRS2 - faza 138,28Jednoiposobanskica
REZERVISAN
PRS3 - faza 131,91
Jednoiposoban
skica
REZERVISAN
PRS1 - faza 233,16Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
PRS2 - faza 233,13Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
PRS3 - faza 246,05Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
PRS4 - faza 243,72Dvoiposobanskica
PRODAT
PRS5 - faza 230,80Jednoiposoban
skica
REZERVISAN
PRS6 - faza 233,79Jednoiposoban
skica
REZERVISAN

SPRAT

BR. STANA

KVADRATURA U m2

STRUKTURA

SKICA STANA

STATUS

I  spratS4 - faza 138,95Jednoiposoban
skica
REZERVISAN
I  spratS5 - faza 155,47Dvoiposobanskica
DOSTUPAN
I  sprat
S6 - faza 176,05Troiposobanskica
DOSTUPAN
I  sprat
S7 - faza 137,47Jednoiposobanskica
DOSTUPAN
I  sprat
S8 - faza 137,46
Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
I  spratS7 - faza 240,82Jednoiposoban
skica
PRODAT
I spratS8 - faza 238,91Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
I spratS9 - faza 264,52Dvoiposoban
skica
REZERVISAN
I  spratS10 - faza 258,43Dvoiposobanskica
PRODAT
I spratS11 - faza 236,15Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
I  spratS12 - faza 240,35Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN

SPRAT

BR. STANA

KVADRATURA U m2

STRUKTURA

SKICA STANA

STATUS

II spratS9 - faza 138,95Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
II spratS10 - faza 155,47Dvoiposobanskica
DOSTUPAN
II sprat
S11 - faza 176,05Troiposobanskica
DOSTUPAN
II sprat
S12 - faza 137,47Jednoiposobanskica
PRODAT
II sprat
S13 - faza 137,46
Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
II spratS13 - faza 240,82Jednoiposoban
skica
PRODAT
II spratS14 - faza 238,91Jednoiposoban
skica
REZERVISAN
II spratS15 - faza 264,52Dvoiposoban
skica
DOSTUPAN
II spratS16 - faza 258,43Dvoiposobanskica
REZERVISAN
II spratS17 - faza 236,15Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
II spratS18 - faza 240,35Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN

SPRAT

BR. STANA

KVADRATURA U m2

STRUKTURA

SKICA STANA

STATUS

III spratS14 - faza 138,95Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
III spratS15 - faza 155,47Dvoiposobanskica
REZERVISAN
III sprat
S16 - faza 176,05Troiposobanskica
PRODAT
III sprat
S17 - faza 137,47Jednoiposobanskica
DOSTUPAN
III sprat
S18 - faza 137,46
Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
III spratS19 - faza 240,82Jednoiposoban
skica
PRODAT
III spratS20 - faza 238,91Jednoiposoban
skica
PRODAT
III spratS21 - faza 264,52Dvoiposoban
skica
DOSTUPAN
III spratS22 - faza 258,43Dvoiposobanskica
DOSTUPAN
III spratS23 - faza 236,15Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
III spratS24 - faza 240,35Jednoiposoban
skica
REZERVISAN

SPRAT

BR. STANA

KVADRATURA U m2

STRUKTURA

SKICA STANA

STATUS

IV spratS19 - faza 138,95Jednoiposoban
skica
REZERVISAN
IV spratS20 - faza 155,47Dvoiposobanskica
REZERVISAN
IV sprat
S21 - faza 176,05Troiposobanskica
DOSTUPAN
IV sprat
S22 - faza 137,47Jednoiposobanskica
DOSTUPAN
IV sprat
S23 - faza 137,46
Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
IV spratS25 - faza 240,82Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
IV spratS26 - faza 238,91Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
IV spratS27 - faza 225,34Garsonjera
skica
DOSTUPAN
IV spratS28 - faza 235,50Jednoiposobanskica
DOSTUPAN
IV spratS29 - faza 258,43Dvoiposoban
skica
DOSTUPAN
IV spratS30 - faza 236,08Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
IV spratS31 - faza 240,35Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN

SPRAT

BR. STANA

KVADRATURA U m2

STRUKTURA

SKICA STANA

STATUS

V spratS24 - faza 138,95Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
V spratS25 - faza 155,47Dvoiposobanskica
DOSTUPAN
V sprat
S26 - faza 176,05Troiposobanskica
DOSTUPAN
V sprat
S27 - faza 137,47Jednoiposobanskica
DOSTUPAN
V sprat
S28 - faza 137,46
Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
V spratS32 - faza 240,82Jednoiposoban
skica
REZERVISAN
V spratS33 - faza 238,91Jednoiposoban
skica
REZERVISAN
V spratS34 - faza 225,34Garsonjera
skica
DOSTUPAN
V spratS35 - faza 235,50Jednoiposobanskica
DOSTUPAN
V spratS36 - faza 258,43Dvoiposoban
skica
DOSTUPAN
V spratS37 - faza 236,08Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
V spratS38 - faza 240,35Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN

SPRAT

BR. STANA

KVADRATURA U m2

STRUKTURA

SKICA STANA

STATUS

VI spratS29 - faza 138,95Jednoiposoban
skica
REZERVISAN
VI spratS30 - faza 155,47Dvoiposobanskica
DOSTUPAN
VI sprat
S31 - faza 176,05Troiposobanskica
REZERVISAN
VI sprat
S32 - faza 137,47Jednoiposobanskica
DOSTUPAN
VI sprat
S33 - faza 137,46
Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
VI spratS39 - faza 240,82Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
VI spratS40 - faza 238,91Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN
VI spratS41 - faza 225,34Garsonjera
skica
DOSTUPAN
VI spratS42 - faza 235,50Jednoiposobanskica
REZERVISAN
VI spratS43 - faza 258,43Dvoiposoban
skica
DOSTUPAN
VI spratS44 - faza 236,08Jednoiposoban
skica 
DOSTUPAN
VI spratS45 - faza 240,35Jednoiposoban
skica
DOSTUPAN

Garaže - faza 1

BR. GARAŽE

KVADRATURA U m2

SKICA 

STATUS

Garaža I - 1

16.73

skica

DOSTUPNA

Garaža I - 2

10.23

skica

DOSTUPNA

Garaža I - 3

10.23

skica

DOSTUPNA

Garaža I - 4

11.99

skica

DOSTUPNA

Garaža I - 5

11.99

skica

DOSTUPNA

Garaža I - 6

13.90

skica

DOSTUPNA

Garaža I - 7

13.95

skica

DOSTUPNA

Garaža I - 8

14.38

skica

DOSTUPNA

Garaža I - 9

15.99

skica

DOSTUPNA

Garaža I - 10

15.58

skica

DOSTUPNA

Garaža I - 11

12.07

skica

DOSTUPNA

Garaža I - 12

12.07

skica

DOSTUPNA


Garaže - faza 2

BR. GARAŽE

KVADRATURA U m2

SKICA 

STATUS

Garaža II - 1

12.00

skica

DOSTUPNA

Garaža II - 2

15.33

skica

DOSTUPNA

Garaža II - 3

15.26

skica

DOSTUPNA

Garaža II - 4

16.06

skica

DOSTUPNA

Garaža II - 5

9.64

skica

DOSTUPNA

Garaža II - 6

9.64

skica

DOSTUPNA

Garaža II - 7

13.79

skica

DOSTUPNA

Garaža II - 8

12.80

skica

DOSTUPNA

Garaža II - 9

12.53

skica

DOSTUPNA

Garaža II - 10

12.54

skica

DOSTUPNA

Garaža II - 11

12.54

skica

DOSTUPNA

Garaža II - 12

13.31

skica

DOSTUPNA

Garaža II - 13

11.47

skica

DOSTUPNA

Garaža II - 14
14.91skica DOSTUPNA